Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Recenze Obchodu ( 1 ) RSS Feed
0 1 2 3 4 (5,0/5)

Recenze od J+J Style s.r.o.
0 1 2 3 4
Krásný den všem :-)S velkou radostí dnes otevíráme zcela nový eshop, na kterém jsme víc ...
12/07/2023 Ověřený nákup

Kód: CHO

Gravírování - Nákup z...

0 1 2 3 4 0 Hodnocení 

Produkt sloužící jako formulář k odeslání vizualizace gravírování.

Cena Od 0,00 Kč

0,00 Kč bez DPH

Skladem

Kód: O_2614

Značka: JJ Style

Přívěsek Čtyřlístek 35mm

0 1 2 3 4 0 Hodnocení 

Navrhovaná sestava přívěsku obsahuje čtyřlístek s řetízkem 2mm o délce 45cm.

Cena Od 173,03 Kč

143,00 Kč bez DPH

Nastavení: Rozšířené

Skladem

Kód: OD_0023

Značka: JJ Style

Spona na šátek 18mm z...

0 1 2 3 4 0 Hodnocení 

Navrhovaná spona na šátek 18mm z nerezové oceli s červeným kamenem 12mm.

Cena Od 181,50 Kč

150,00 Kč bez DPH

Nastavení: Expert

Skladem
Všechny nejprodávanější produkty

Nové příspěvky blogu RSS Feed

Nápověda - Telefonická podpora
Nápověda - Telefonická podpora
Vážení zákazníci, rádi byste si vytvořili svůj originální komponent nebo šperk, ale nedaří s...
 09/02/2024  (191)    (1)    (0)
Garance doručení do Vánoc - PF
Garance doručení do Vánoc - PF
Krásný den všem :-)    Rádi bychom Vás informovali o doručení objednávek do Vánoc. Pro...
 01/12/2023  (245)    (1)    (0)

Zobrazit všechny příspěvky

Možnosti dopravy    Možnosti dopravy - Ceník
Platební podmínky    Možnosti platby

 

Obchodní podmínky – Pravidla obchodu

 

- Reklamační řád

- Ochrana osobních údajů

 

Obchodní podmínky společnosti J+J Style s.r.o., se sídlem V Průčelí 1650/12, 14900 Praha 4, IČ: 26928400, DIČ: CZ26928400, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170961.

 

Obchodní podmínky

 

 

I.

Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost J+J Style s.r.o., IČ: 26928400, DIČ: CZ26928400, se sídlem: V Průčelí 1650/12, 14900 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem, oddíl C, vložka170961 (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“);

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se všemi obchodními podmínkami, včetně podmínek dopravy, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky;

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb);

Veškeré objednávky jsou pro obě strany považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů v souladu s ustanovením GDPR.

 

 

II.

Uzavření smlouvy

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijaté objednávky;

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky – košíku kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku";

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí;

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem.

 

 

III.

Práva a povinnosti

 

V případě odmítnutí objednávky, je prodávající povinen informovat kupujícího emailem nebo telefonicky o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy;

Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu zaslat zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu;

Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny;

Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání fotografií, firemních názvů a log;

Na veškeré fotografie uveřejněné na e-shopu máme souhlas k užívání, zakoupeny licence, nebo jsou vlastnictví společnosti J+J Style s.r.o. a podléhají autorskému právu. Používání fotografií bez našeho souhlasu je protiprávní a trestné. V případě zájmu o použití našich fotografií nás kontaktujte.

 

 

IV.

Informace o zboží a cenách

 

Informace o zboží, včetně uvedení cen a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží na webových stránkách internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek;

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Zboží ve slevě platí do vyprodání zásob;

DPH nebude účtováno kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí prodávajícímu splnění této podmínky prokázat a informovat ho při jakékoliv změně. Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet ceny v českých korunách aktuálním kurzem prodávajícího v den přijetí objednávky;

V ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží. Přehled o výši dopravy se nachází na webových stránkách prodávajícího;

 

 

V.

Dodací podmínky

 

Veškeré zboží které lze v našem e-shopu zakoupit máme skladem, nebo je uvedena jeho dostupnost/množství;

U položek skladem, se standardně doba výroby a dodání pohybuje od 3 do 14 dnů od přijetí platby, dle náročnosti zakázky;

V případě objednání některých komponentů do mínusu (na výrobu), se standardní doba výroby a dodání může prodloužit o 4-6 týdnů od přijetí platby;

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému neneseme zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na stránce dopravy;

  

 

VI.

  Platební podmínky

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího;

Bezhotovostní platbu je možné uskutečnit těmito způsoby:

1. Online platbou přes platební bránu Comgate

2. Bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

3. Složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet.

4. Prostřednictvím České pošty složenkou typu A

Daňový doklad obdrží kupující na svůj email, popřípadě ho má k dispozici ve svém zákaznickém účtu v historii objednávek;

  

VII.

Práva z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy si kupující věc objednal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a odpovídají vlastnostem jež jsou uvedeny v popisu u každého zboží;

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci

2. Na odstranění vady opravou věci

3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

 

Postup při uplatňování nároků plynoucí z vadného plnění, se dále řídí reklamačním řádem;

 

 

VIII.

Reklamační řád

 

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu;

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 

Zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce);

Zboží bylo používáno nevhodným způsobem, v nevhodných podmínkách, nebo k jinému účelu, než bylo určeno;

 

Postup při reklamaci:

 

Zboží odešlete společně s kopií faktury nebo číslem objednávky a důvodem reklamace:

1. Na adresu sídla společnosti:

J+J Style s.r.o.

Jaroslava Makalová

V Průčelí 1650/12

14900 - Praha 4

2. Na depo přes pobočku zásilkovny:

K Hrušovu 292, 102 00 Praha-Štěrboholy

Reklamace se nevztahuje na zboží s již předem uvedenou závadou;

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi společnost J+J Style s.r.o. V případě neoprávněné reklamace, hradí tyto náklady zákazník. 

 

 

IX.

Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupit od smlouvy lze před zahájením výroby / uhrazení objednávky.

U zhotovení díla na zakázku nemá kupující možnost odstoupit od smlouvy. Pokud si nákup v průběhu výroby rozmyslí, musí přesto prodejci uhradit plnou cenu.

 

X.

Řešení sporů

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@mojegravirovani.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

XI.

Ochrana osobních údajů

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu s nařízením GDPR je zpracování vašich osobních údajů nevyhnutelné pro plnění smlouvy. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů;

Plné znění podmínek ochrany osobních údajů je k dispozici zde: GDPR Pro poskytnutí služeb a uzavření kupní smlouvy potřebujeme znát některá Vaše osobní data;

Osobní údaje: Od Vás jako od zákazníka – fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme název firmy, adresu sídla firmy, IČ a DIČ;

Údaje o Vaší činnosti: Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji;

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat;

Shrnutí: Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. V případě, že nám nezbytně nutné údaje nebudou Vámi poskytnuty, nebude možné kupní smlouvu uzavřít.;

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly;

Nově registrovaný zákazník má možnost při registraci dát souhlas s přijímáním newsletterů a tím poskytnout své osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

 

Platnost obchodních podmínek e-shopu nastává dnem 1.1.2023